სამგზავრო სავარძლების ტესტირების შესახებ

ბავშვების უსაფრთხო მგზავრობისთვის აუცილებელია სამგზავრო სავარძლების გამოყენება.სამწუხაროდ, საქართველოში კანონმდებლობა არ ავალდებულებს მშობელს მის გამოყენებას 12 წლამდე ბავშვების ტრანსპორტით გადაყვანისას, ასევე, არ კონტროლდება იმ  სავარძლების ხარისხი და წარმომავლობა, რომლებიც ქვეყანაში ხელმისაწვდომია და სხვადასხვა ბაზრობებზე იყიდება. ევროპის ქვეყნებში კანონით მკაცრად კონტროლდება  არა მხოლოდ სამგზავრო სავარძლის გამოყენება, ასევე სერთიფიცირების  სტანდარტები, რომლებსაც სამგზავრო სავარძელი Read more…