მიიღებთ სწორ და ამომწურავ ინფორმაციას სამგზავრო სავარძლის შეძენისას?

რამდენიმე წლის წინ თუ სამგზავრო სავარძელს თუ  არავინ იყენებდა, ახლა სულ უფრო მატულობს მშობლების რიცხვი, რომლებიც აცნობიერებენ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ნივთი ბავშვების უსაფრთხო მგზავრობისთვის. მიუხედავად ამისა,პრობლემად რჩება სამგზავრო სავარძლის სწორად შერჩევა და მისი გამოყენება. ამ ინფორმაციის დიდი ნაწილი ინგლისურ ან რუსულ ენებზეა. ჩვენ ბევრს ვმუშაობთ, რომ ვთარგმნოთ და ყველა მშობლისთვის Read more…